sulfur supplier, sulphur supplier, sulfur suppliers, sulphur suppliers, turkmenistan sulphur supplier, turkmenistan sulphur, sulfur suppliers

بازار جهانی گوگرد در هفته ی منتهی به 22 آگوست 2019

خلاصه جامع: قیمت گوگرد برای ده ماه متوالی روند نزولی داشته و به نسبت اواخر اکتبر 47 الی 52 درصد کاهش داشته است. احتمال اصلاح قیمت ها بعید به نظر می رسد. برخی از فعالان بازار انتظار دارند که تا اواخر سه ماهه ی سوم قیمت گوگرد بر پایه ی سی اف آر چین به…

sulfur supplier, sulphur supplier, sulfur suppliers, sulphur suppliers, turkmenistan sulphur supplier, turkmenistan sulphur, sulfur suppliers

Improve Crop Yield by Sulphur Fertilization

Over time, the agricultural industry is realizing more and more about the positive effect of sulphur as a fertilizer nutrient in itself. Usually, plants need about a tenth as much sulphur as nitrogen, but sulphur deficiencies limit plant growth as certainly and severely as nitrogen deficiencies do. Reduced yield is the result of sulphur fertilizer…

International Supplier of Sulphur, International Seller of Sulphur, Sulphur Supplier, Sulphur Seller

Sulfur in Construction Materials- Progress in Chemistry

Sulfur with the symbol of S and atomic number of 16 is a chemical, abundant, multivalent, and nonmetallic element. Sulfur is mainly used to produce sulfuric acid and the major application of sulfuric acid is to make chemical fertilizers. Sulfur is also applied in production of rubber, paper, sugar, detergent, pigment, plastic, drugs, soap and…

sulfur supplier, sulphur supplier, sulfur suppliers, sulphur suppliers, turkmenistan sulphur supplier, turkmenistan sulphur, sulfur suppliers

بازار جهانی گوگرد در هفته ی منتهی به 27 ژوئن 2019

خلاصه جامع: بازار گوگرد هندوستان بالاخره شاهد خریدوفروش نقدی بود و شرکت تولیدکننده کود پارادیپ (Paradeep) 40 هزار تن گوگرد خود را به علاوه ی 20 هزار تن دیگر طی مناقصه به خریداری واگذار کرد. در آفریقای جنوبی، ترکیه و چین هم گوگرد به شکل نقدی به فروش رفت. اما با وجود معاملات نقدی˛ هنوز…

Sulphur supplier, Sulphur seller, Iron Ore supplier, Iron Ore seller, Urea supplier, Urea seller, Date Palm supplier, Date Palm seller

We Export Quality Worldwide!

Amoot Iranian Trading Company aims at providing a full set of trading services for customers worldwide. The company’s business range has been extended to Asia, Europe, Africa, America, and Australia. A wide range of customers from different continents proves the prosperity of Amoot Company in international commerce. The strength of Amoot Company lies in an…

× How can I help you?