sulfur supplier, sulphur supplier, sulfur suppliers, sulphur suppliers, turkmenistan sulphur supplier, turkmenistan sulphur, sulfur suppliers

بازار جهانی گوگرد در هفته ی منتهی به 22 آگوست 2019

خلاصه جامع: قیمت گوگرد برای ده ماه متوالی روند نزولی داشته و به نسبت اواخر اکتبر 47 الی 52 درصد کاهش داشته است. احتمال اصلاح قیمت ها بعید به نظر می رسد. برخی از فعالان بازار انتظار دارند که تا اواخر سه ماهه ی سوم قیمت گوگرد بر پایه ی سی اف آر چین به…

Sulphur supplier, Sulphur seller, Iron Ore supplier, Iron Ore seller, Urea supplier, Urea seller, Date Palm supplier, Date Palm seller

Sulfur History

Sulfur (S), also known as sulphur, is a nonmetallic chemical element belonging to the oxygen group. Pure sulfur is a tasteless, odorless, brittle solid subject which is pale yellow in color. It is a poor conductor of electricity and insoluble in water. Sulfur reacts with all metals except gold and platinum and forms sulfides. Moreover…

sulfur supplier, sulphur supplier, sulfur suppliers, sulphur suppliers, turkmenistan sulphur supplier, turkmenistan sulphur, sulfur suppliers

بازار جهانی گوگرد در هفته ی منتهی به 27 ژوئن 2019

خلاصه جامع: بازار گوگرد هندوستان بالاخره شاهد خریدوفروش نقدی بود و شرکت تولیدکننده کود پارادیپ (Paradeep) 40 هزار تن گوگرد خود را به علاوه ی 20 هزار تن دیگر طی مناقصه به خریداری واگذار کرد. در آفریقای جنوبی، ترکیه و چین هم گوگرد به شکل نقدی به فروش رفت. اما با وجود معاملات نقدی˛ هنوز…

Sulphur supplier, Sulphur seller, Iron Ore supplier, Iron Ore seller, Urea supplier, Urea seller, Date Palm supplier, Date Palm seller

What Made Us Internationally Recognized?

Getting started more than one decade ago, Amoot Iranian Trading Company has outpaced many Iranian trading firms and became an international reliable trading company. We are expertise in import/export consultation as well as supplying various products including minerals (iron ore), chemicals (urea fertilizer & sulfur fertilizer), fruits and vegetables (especially fresh dates, dried dates, pistachio…

International Supplier of Sulphur, International Seller of Sulphur, Sulphur Supplier, Sulphur Seller

Sulphur Production Methods

Sulphur as a practical element applied in production of various products including sulfuric acid, agricultural fertilizers, rubber, match stick, dye and etc. is considered widely by chemists to find novel ways and facilities for improving sulphur extraction. Sulphur manufacturers can produce sulphur in three main ways which are mentioned in detail bellow: Producing sulphur from…

× Call Us on WhatsApp