سیمان, Persian Articles
International Supplier of Sulphur, International Seller of Sulphur, Sulphur Supplier, Sulphur Seller

اولین کارخانه سیمان ایران

سیمان (cement) توانایی چسباندن ذرات به یکدیگر و تولید جسمی یکپارچه را دارد و از ترکیب مصالح آهکی، رس، سیلیس و اکسیدهای معدنی در دمای ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتی‌گراد ساخته می‌شود. با حرارت دادن مواد معدنی نام برده شده، کلینکر (clinker) تولید می شود. کلینکر به همراه گچ آسیاب می شود و انواع مختلف…

× Call Us on WhatsApp