بازار جهانی سنگ آهن 8 نوامبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت فیزیکی سنگ آهن در روز پنجشنبه 7 نوامبر بازهم ریزش کرد. شاخص سنگ آهن 62 درصد 0.30 دلار در تن پایین آمد. با این حال شاخص سنگ آهن 65% ثابت باقی ماند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز پنجشنبه به شرح زیر است: محصول قیمت تغییر/…

International Supplier of Iron Ore, International Seller of Iron Ore, Iron Ore Supplier, Iron Ore Seller, Iron Ore Price

بازار جهانی سنگ آهن 1 نوامبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز پنجشنبه 31 اکتبر تضعیف شد. شاخص سنگ آهن 62 درصد 1.16 دلار در تن و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 0.30 دلار پایین آمدند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز پنجشنبه به شرح زیر است: محصول…

iron ore supplier, iron ore, iron ore suppliers, iran iron ore suppliers, iranian iron ore suppliers, iron ore for sale, iron ore wholesalers, Iranian Iron ore wholesales, Iron ore for sale, Iranian iron ore for sale

بازار جهانی سنگ آهن 15 اکتبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز سه شنبه 15 اکتبر به دنبال افزایش بازار آتی، روند صعودی در پیش گرفت. شاخص سنگ آهن 62 درصد 1.51 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد نیز 1.90 دلار در تن بالا رفتند. شاخص های اعلامی متال…

بازار جهانی سنگ آهن 9 اکتبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت فیزیکی سنگ آهن در روز سه شنبه 8 اکتبر در واکنش به احتمال کاهش محدودیت های فولادسازی در شمال چین، افزایش یافت. شاخص سنگ آهن 62 درصد 1.39 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد نیز 0.30 دلار در تن بالا رفتند. شاخص های اعلامی متال بولتن…

International Supplier of Iron Ore, International Seller of Iron Ore, Iron Ore Supplier, Iron Ore Seller, Iron Ore Price

بازار جهانی سنگ آهن 7 اکتبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز جمعه 4 اکتبر به علت تعطیلات چین به مناسبت هفتادمین سالگرد حاکمیت حزب کمونیست، ثابت و بدون تغییر باقی ماند. به مذاکرات تجاری چین و آمریکا هم کم کم نزدیک می شویم و همین امر می تواند موجب…

بازار جهانی سنگ آهن 4 اکتبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز پنجشنبه 3 اکتبر به علت تعطیلی بازارهای چین در پی هفتادمین سالگرد حاکمیت حزب کمونیست بر این کشور، ثابت و بدون تغییر باقی ماند. این تعطیلات یک هفته به طول می انجامد. شاخص های اعلامی متال بولتن در…

iron ore supplier, iranian iron ore supplier, iron ore suppliers, iron ore for sale, iron ore wholesalers, iron ore suppliers in iran, iron ore

بازار جهانی سنگ آهن 1 اکتبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت فیزیکی سنگ آهن در روز دوشنبه 30 سپتامبر به علت تعطیلات عمومی چین به مدت یک هفته، با افزایش روبرو شد. شاخص سنگ آهن 62 درصد 2.53 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 2.30 دلار در تن بالا رفتند. شاخص های اعلامی متال بولتن در…

International Supplier of Iron Ore, International Seller of Iron Ore, Iron Ore Supplier, Iron Ore Seller, Iron Ore Price

بازار جهانی سنگ آهن 30 سپتامبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت فیزیکی سنگ آهن در روز جمعه 27 سپتامبر در بازه ی محدودی نوسان داشت و پرمیوم گوگرد کلوخه نیز افزایش یافت. شاخص سنگ آهن 62 درصد 0.06 دلار کاهش یافت در حالی که شاخص سنگ آهن 65 درصد 0.40 دلار در تن بالا رفت. شاخص های اعلامی…

iron ore supplier, iranian iron ore supplier, iron ore suppliers, iron ore for sale, iron ore wholesalers, iron ore suppliers in iran, iron ore

بازار جهانی سنگ آهن 27 سپتامبر 2019

  خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت فیزیکی سنگ آهن در روز  پنجشنبه 26 سپتامبر 2019 به علت افزایش بازار آتی، سیر صعودی در پیش گرفت. شاخص سنگ آهن 62 درصد 0.57 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 0.70 دلار در تن بالا رفتند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز…

International Supplier of Iron Ore, International Seller of Iron Ore, Iron Ore Supplier, Iron Ore Seller, Iron Ore Price

بازار جهانی سنگ آهن 24 سپتامبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز دوشنبه 23 سپتامبر به دلیل صعود بازار آتی فولاد و انتظار اعمال محدودیت های بیشتر بر فولادسازی چین، افزایش یافت. شاخص سنگ آهن 62 درصد 1.56 دلار در تن و شاخص سنگ آهن 65% هم 1.70 دلار بالا…