International Supplier of Iron Ore, International Seller of Iron Ore, Iron Ore Supplier, Iron Ore Seller, Iron Ore Price

بازار جهانی سنگ آهن 11 اکتبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز پنجشنبه 10 اکتبر به دنبال کاهش گسترده موجودی فولاد و صعود بازار آتی، افزایش یافت. شاخص سنگ آهن 62 درصد 2.62 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 2.60 دلار در تن بالا رفتند. شاخص های اعلامی…

International Supplier of Iron Ore, International Seller of Iron Ore, Iron Ore Supplier, Iron Ore Seller, Iron Ore Price

بازار جهانی سنگ آهن 18 آوریل 2019

به گزارش متال بولتن قیمت انواع سنگ آهن در روز چهارشنبه 17 آوریل هم چنان به روند نزولی خود ادامه داد. انتشار خبر ازسرگیری فعالیت در معدن Brucutu متعلق به شرکت برزیلی وله (Vale) با ظرفیت تولید 30 میلیون تن سنگ آهن در سال موجب کاهش قیمت سنگ آهن گردید. شاخص سنگ آهن عیار 62…

International Supplier of Iron Ore, International Seller of Iron Ore, Iron Ore Supplier, Iron Ore Seller, Iron Ore Price

بازار جهانی سنگ آهن 8 مارس 2019

بازار سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز جمعه 8 مارس به دنبال کاهش تقاضا افت کرد. از سوی دیگر اخبار جدید چین در مورد مالیات موجب عدم اطمینان از آینده ی بازار فولاد شده است. به گزارش پلتس شاخص سنگ آهن عیار 62 درصد 84.85 دلار در تن سی اف آر شمال…

International Supplier of Iron Ore, International Seller of Iron Ore, Iron Ore Supplier, Iron Ore Seller, Iron Ore Price

بازار جهانی سنگ آهن 14 فوریه 2019

بنا بر گزارش پلتس، بازار سنگ آهن دریایی در روز جمعه به دنبال قیمت ضعیف فولاد و احتیاط فولادسازان در خرید سقوط کرد. بازار ضعیف فولاد سقوط بازار سنگ آهن را موجب شد. ارزیابی پلتس قیمت سنگ آهن 62 درصد را 87.35 دلار در تن، سی اف آر شمال چین در روز جمعه نشان میدهد…

× Call Us on WhatsApp