iron ore supplier, iron ore, iron ore suppliers, iran iron ore suppliers, iranian iron ore suppliers, iron ore for sale, iron ore wholesalers, Iranian Iron ore wholesales, Iron ore for sale, Iranian iron ore for sale

بازار جهانی سنگ آهن 15 اکتبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز سه شنبه 15 اکتبر به دنبال افزایش بازار آتی، روند صعودی در پیش گرفت. شاخص سنگ آهن 62 درصد 1.51 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد نیز 1.90 دلار در تن بالا رفتند. شاخص های اعلامی متال…

iron ore supplier, iron ore, iron ore suppliers, iran iron ore suppliers, iranian iron ore suppliers, iron ore for sale, iron ore wholesalers, Iranian Iron ore wholesales, Iron ore for sale, Iranian iron ore for sale

بازار جهانی سنگ آهن 18 سپتامبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن، قیمت فیزیکی سنگ آهن در روز سه شنبه 17 سپتامبر با نزول بازار آتی، پایین آمد. شاخص سنگ آهن 62 درصد 1.28 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 1.40 دلار در تن کاهش یافتند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز سه شنبه به شرح زیر…

International Supplier of Iron Ore, International Seller of Iron Ore, Iron Ore Supplier, Iron Ore Seller, Iron Ore Price

بازار جهانی سنگ آهن 10 سپتامبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن دریایی در روز دوشنبه 9 سپتامبر بار دیگر جهش کرد و از مرز 90 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر چین عبور نمود که علت آن اقدام چین در کاهش نرخ سپرده بانکی نزد بانک مرکزی است که موجب صعود بازار آتی…

× Call Us on WhatsApp