International Supplier of Iron Ore, International Seller of Iron Ore, Iron Ore Supplier, Iron Ore Seller, Iron Ore Price

بازار جهانی سنگ آهن 17 اکتبر 2019

خلاصه جامع: قیمت سنگ آهن عیار متوسط حمل شده از راه دریا در روز چهارشنبه 16 اکتبر به زیر 90 دلار در تن سقوط کرد. سیر نزولی سریع بازار آتی موجب شد که برای اولین بار از 3 سپتامبر˛ قیمت سنگ آهن به زیر 90 دلار برسد. شاخص سنگ آهن 62 درصد 5.14 دلار و…

× Call Us on WhatsApp