iron ore supplier, iranian iron ore supplier, iron ore suppliers, iron ore for sale, iron ore wholesalers, iron ore suppliers in iran, iron ore

بازار جهانی سنگ آهن 11 نوامبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت فیزیکی سنگ آهن 62% در روز جمعه 8 نوامبر باز هم سقوط کرد و به 80 دلار در تن بر پایه سی.اف.آر رسید. شاخص سنگ آهن 62 درصد 3.06 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 2 دلار در تن پایین آمدند. شاخص های اعلامی متال…

بازار جهانی سنگ آهن 7 نوامبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن عیار متوسط در روز چهارشنبه 6 نوامبر به دنبال بلاتکلیفی بازار، در بازه ی محدودی نوسان داشت. شاخص سنگ آهن 62 درصد 0.17 دلار در تن و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 0.40 دلار در تن بالا رفتند. شاخص های اعلامی متال بولتن در…

بازار جهانی سنگ آهن 5 نوامبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن عیارمتوسط در روز دوشنبه 4 نوامبر برای اولین بار از 30 آگوست به زیر 85 دلار در تن بر پایه ی سی.اف.آر چین رسید. شاخص سنگ آهن 62 درصد 2.29 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 1.70 دلار در تن پایین آمدند. شاخص…

iron ore supplier, iron ore, iron ore suppliers, iran iron ore suppliers, iranian iron ore suppliers, iron ore for sale, iron ore wholesalers, Iranian Iron ore wholesales, Iron ore for sale, Iranian iron ore for sale

بازار جهانی سنگ آهن 4 نوامبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن خرید و فروش سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز جمعه یک نوامبر به دنبال بلاتکلیفی بازار فولاد چین و سیاست های نامشخص آن، راکد باقی ماند. شاخص سنگ آهن 62 درصد 0.41 دلار در تن پایین آمد در حالی که شاخص سنگ آهن 65 درصد…

International Supplier of Iron Ore, International Seller of Iron Ore, Iron Ore Supplier, Iron Ore Seller, Iron Ore Price

بازار جهانی سنگ آهن 1 نوامبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز پنجشنبه 31 اکتبر تضعیف شد. شاخص سنگ آهن 62 درصد 1.16 دلار در تن و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 0.30 دلار پایین آمدند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز پنجشنبه به شرح زیر است: محصول…

بازار جهانی سنگ آهن 24 اکتبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن، قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز چهارشنبه 23 اکتبر به موازات صعود بازار آتی، روند افزایشی در پیش گرفت. شاخص سنگ آهن 62 درصد 0.50 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 0.40 دلار در تن بالا رفت. شاخص های اعلامی متال بولتن…

iron ore supplier, iron ore, iron ore suppliers, iran iron ore suppliers, iranian iron ore suppliers, iron ore for sale, iron ore wholesalers, Iranian Iron ore wholesales, Iron ore for sale, Iranian iron ore for sale

بازار جهانی سنگ آهن 23 اکتبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش متال بولتن، قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز سه شنبه 22 اکتبر افزایش یافت. شرکت برزیلی وله تناژ سنگ آهن فروشی خود را کمتر از میزان انتظار اعلام کرد و همین امر کافی بود تا قیمت سنگ آهن صعودی شود. اختلاف بین قیمت سنگ آهن 62% و…

iron ore supplier, iranian iron ore supplier, iron ore suppliers, iron ore for sale, iron ore wholesalers, iron ore suppliers in iran, iron ore

بازار جهانی سنگ آهن 22 اکتبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن، قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز  دوشنبه 21 اکتبر باز هم عقب نشینی کرد و کمی از 85 دلار در تن بر پایه ی سی.اف.آر بالاتر قرار گرفت. بدبینی نسبت به قیمت ها و مارجین پایین فولاد موجب سیر نزولی قیمت سنگ آهن شد.…

بازار جهانی سنگ آهن 14 اکتبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت فیزیکی سنگ آهن در روز جمعه 11 اکتبر در بازه ی محدودی نوسان داشت و نرخ برخی از محصولات آلومینا پایین بهبود یافت. شاخص سنگ آهن 62 درصد 0.80 دلار بالا رفت اما شاخص سنگ آهن 65 درصد ثابت باقی ماند. شاخص های اعلامی متال بولتن در…

بازار جهانی سنگ آهن 9 اکتبر 2019

خلاصه جامع: به گزارش نشریه متال بولتن قیمت فیزیکی سنگ آهن در روز سه شنبه 8 اکتبر در واکنش به احتمال کاهش محدودیت های فولادسازی در شمال چین، افزایش یافت. شاخص سنگ آهن 62 درصد 1.39 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد نیز 0.30 دلار در تن بالا رفتند. شاخص های اعلامی متال بولتن…

× Call Us on WhatsApp