بازار سنگ آهن دریایی آسیا در روز جمعه به علت تقاضای بالای تاجران سیر صعودی در پیش گرفت. در همین حال پیشنهادات فروشندگان برای محموله های تحویل ماه می محدود بود. شاخص سنگ آهن عیار 62% به ارزیابی پلتس 92.80 دلار در تن، سی اف آر شمال چین تعیین شد که به نسبت روز قبل 20 سنت افزایش داشته است. شاخص سنگ آهن عیار 65% هم 107.80 دلار در تن، سی اف آر شمال چین ارزیابی شد که به نسبت روز قبل 25 سنت رشد کرده است. اختلاف شاخص سنگ آهن عیار 62% و 65% معادل 15 دلار در تن است. شاخص سنگ آهن عیار 58% نیز 85.85 دلار در تن، سی اف آر شمال چین تعیین شد که 1.60 دلار در تن رشد داشته است. اختلاف بین شاخص سنگ آهن عیار 58% و 62% به 6.95 دلار در تن کاهش یافته است.

هفته ی گذشته تقاضای سنگ آهن عیار متوسط بالا بود اما محموله های پیلبارای (Pilbara) ارسال ماه می محدود بودند. با بهبود حاشیه ی سود فولاد برخی از کاربران از سنگ آهن عیار متوسط به جای سنگ آهن عیار پایین استفاده می کنند. پرمیوم هم روند صعودی داشت و شنیده ها حاکی از معامله ی سنگ آهن پیلبارا تحویل ماه می با پرمیوم 2 تا 2.20 دلار در تن در بازار نقدی است. کاهش عرضه ی محصول MAC نیز موجب رشد قیمت در بنادر شده بود.

سنگ آهن یندی (Yandi) آلومینا پایین بسیار تقاضا می شود در حالی که عرضه ی آن محدود است. شرکت بی اچ پی (BHP) 170 هزار تن سنگ آهن یندی عیار 57% را فروخت که 11 تا 20 می بارگیری خواهد شد. موجودی بنادر هفته ی گذشته 4 میلیون تن کاهش داشت و بعضی از تاجران شدیداً درگیر خرید در بازار دریایی بودند تا مجدداً خرید خود را در بنادر بفروشند. موجودی سنگ آهن برزیل هم بسیار کم شده و همین امر موجب افزایش قیمت های پیشنهادی خریداران برای محموله های دریایی می گردد.

See also  بازار جهانی سنگ‌آهن 27 فوریه 2019

شاخص سنگ آهن عیار 62% موجودی بنادر (IOPEX) شمال چین 677 یوآن در تن ارزیابی شده است که به نسبت روز قبل 3 یوآن در تن بالا رفته است. شاخص سنگ آهن عیار 62% بنادر شرق چین هم 677 یوآن در تن بود که به نسبت روز قبل تغییری نکرده است.

تقاضای سنگ آهن کلوخه در نواحی مختلف متفاوت بود. پرمیوم کلوخه در بندر شاندنگ (Shandong) بالا رفته در حالی که تقاضای کلوخه در بندر تانگشان (Tangshan) راکد بود. کارخانه های استان هبی (Hebei) بیشتر از کنسانتره داخلی به جای کلوخه استفاده می کنند. طبق ارزیابی پلتس پرمیوم نقدی کلوخه 31 سنت در تن است که به نسبت روز قبل ثابت مانده است. هفته ی گذشته بازار کنسانتره داخلی به علت تقاضای بالا سیر صعودی داشت. افزایش سود فولاد و رشد تقاضای سنگ آهن آلومینا پایین موجب تشویق خریداران به مصرف محصول داخلی گردیده است.

تهیه گزارش: نعیمه فردوسی

Other Article: dates supplier, iran dates, iran dates supplier , urea supplier, fertilizer supplier , sulfur supplier, sulphur supplier , cement supplier, iran cement supplier

× Call Us on WhatsApp