خلاصه جامع:

به گزارش نشریه متال بولتن قیمت فیزیکی سنگ آهن در روز پنجشنبه 7 نوامبر بازهم ریزش کرد. شاخص سنگ آهن 62 درصد 0.30 دلار در تن پایین آمد. با این حال شاخص سنگ آهن 65% ثابت باقی ماند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز پنجشنبه به شرح زیر است:

محصول قیمت تغییر/ تن
شاخص سنگ آهن 62% 83.17 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو -0.30 دلار
شاخص سنگ آهن 62% پیلبارا 83.20 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو -0.09 دلار
شاخص سنگ آهن 62% آلومینا پایین 82.05 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو -0.81 دلار
شاخص سنگ آهن 58% پرمیوم عیار بالا 72.12 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو -0.78 دلار
شاخص سنگ آهن 65% مبدأ برزیل 92.70 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو ثابت
شاخص سنگ آهن 62% 652 یوآن در تن. اف اُ تی. چینگدائو (85.27 دلار در تن) -3 یوآن

سردمداران بازار:

بازار آتی سنگ آهن و فولاد چین صبح پنجشنبه در بازه ی محدودی نوسان داشت اما بعدازظهر سقوط کرد و شاخص ژانویه به نسبت روز قبل 2.2% کاهش یافت. قرارداد سنگ آهن 62% دسامبر در بورس سنگاپور به 79.80 دلار در تن ریزش کرد اما در ساعت 6:15 بعدازظهر به وقت سنگاپور مجدداً بالا رفت و به 80.20 دلار در تن رسید.

پرمیوم محموله های کپ سایز فروخته شده بر اساس شاخص دسامبر معادل 2 دلار در تن در بازار ثانویه گزارش شده است. با این حال معدن داری محموله ای مشابه را با پرمیوم 2.50 دلار در تن فروخت. قابل ذکر است که پرمیوم این محموله در 29 اکتبر معادل 3.30 دلار در تن بوده است. به گفته ی بازاریان محموله های مشترک سنگ آهن ریزدانه و کلوخه که در اوایل ماه آتی بارگیری خواهند شد با پرمیوم 1.50 دلار در تن برای سنگ آهن ریزدانه معامله می شدند و هیچ پرمیومی به سنگ آهن کلوخه تعلق نمی گرفت.

See also  بازار جهانی سنگ آهن 14 ژوئن 2019

به گفته ی منابع آگاه تمایل به خرید سنگ آهن کلوخه به علت پیش بینی های صورت گرفته در مورد محدودیت های اعمالی بر کلوخه سازی در شمال چین در زمستان آتی، افزایش یافته است.

محموله کاراجاس 65% تحویل دسامبر با قیمت میانگین شاخص سنگ آهن 65% برزیل بر پایه سی.اف.آر چینگدائو با پرمیوم 1 الی 1.50 دلاری در تن معامله می شد.

قیمت سنگ آهن در بنادر چین نیز به سیر نزولی خود ادامه داد.


نقل قول روز:

به گفته ی فردی در یکی از کارخانه های شرق چین، بازار فولاد چین و مارجین آن در ماه های آتی مطلوب به نظر نمی رسد و حتی برخی از فولادسازان محصولات فولاد انبارهای خود را می فروشند و تخلیه می کنند.


معامله های روز:

  • 170 هزار تن سنگ آهن پیلبارا 62% با قیمت 83.20 دلار در تن بر پایه ی سی.اف.آر چین فروخته شد.
  • محموله ی 100 هزار تنی سنگ آهن 65% کاراجاس محصول شرکت برزیلی وله، با نرخ 92.70 دلار در تن بر پایه ی سی.اف.آر چین معامله شد.
  • 170 هزار تن سنگ آهن 62% پیلبارا محصول ریوتینتو با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% دسامبر و پرمیوم 2.50 دلار در تن به فروش رفت.
  • 100 هزار تن سنگ آهن 59.5% جیمبل بار محصول شرکت بی.اچ.پی با قیمت میانگین شاخص دو سنگ آهن 62%، تنظیم عیار آهن و تخفیف 4.40 دلاری در تن به علاوه 90 هزار تن سنگ آهن 60.8% منطقه معدنی سی با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% دسامبر، تنظیم عیار آهن و پرمیوم 0.20 دلار در تن معامله شد.
  • محموله ی 170 هزار تنی سنگ آهن 62% پیلبارا محصول ریوتینتو با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% دسامبر و پرمیوم 2.35 دلار در تن فروخته شد.
  • 170 هزار تن سنگ آهن کلوخه پیلبارا با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% دسامبر و پرمیوم کلوخه آن، تنظیم عیار آهن به علاوه پرمیوم 0.20 دلاری در تن به فروش رفت.
See also  بازار جهانی سنگ آهن 14 فوریه 2019

تهیه گزارش: انسیه اربابی

Other Article: dates supplier, iran dates, iran dates supplier , urea supplier, fertilizer supplier , sulfur supplier, sulphur supplier

× Call Us on WhatsApp