خلاصه جامع:

به گزارش متال بولتن قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز جمعه 5 جولای کاهش یافت. در همین حال بازار آتی در بورس کالای دالیان نیز برای دومین روز متوالی به سیر نزولی خود ادامه داد. شاخص سنگ آهن عیار 62 درصد 7.22 دلار و شاخص سنگ آهن عیار 65 درصد تولید برزیل 3.50 دلار در تن پایین آمدند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز جمعه به شرح زیر است:

  • شاخص سنگ آهن عیار 62% بر پایه ی سی اف آر و تحویل چینگدائو: 114.81 دلار در تن، 7.22 دلار کاهش در تن.
  • شاخص سنگ آهن عیار 62% پیلبارا (Pilbara) بر پایه ی سی اف آر و تحویل چینگدائو: 114.06 دلار در تن، 7.22 دلار کاهش در تن.
  • شاخص سنگ آهن عیار 62% آلومینا پایین بر پایه ی سی اف آر و تحویل چینگدائو: 117.42 دلار در تن، 6.58 دلار کاهش در تن.
  • شاخص سنگ آهن عیار 58% پرمیوم عیار بالا بر پایه ی سی اف آر و تحویل چینگدائو: 109.89 دلار در تن، 6.34 دلار کاهش در تن.
  • شاخص سنگ آهن عیار 65% تولید برزیل بر پایه ی سی اف آر و تحویل چینگدائو: 127.30 دلار در تن، 3.50 دلار کاهش در تن.
  • شاخص سنگ آهن عیار 62% درصد بر پایه ی اف اُ تی و تحویل چینگدائو: 878 یوآن در تن (Wet)، معادل 118.24 دلار در تن ،17 یوآن کاهش در تن.

سردمداران بازار:

بعدازظهر جمعه بازار آتی در بورس کالای دالیان باز هم به روند نزولی خود ادامه داد و با 4.4% کاهش به 829.50 یوآن در تن معادل 121 دلار رسید. قرارداد سوآپ در بورس سنگاپور نیز از 120.06 دلار در تن در ابتدای روز جمعه به 115.68 دلار در عصر جمعه سقوط کرد. در واقع طی یک روز با 3.65% کاهش روبرو شد. به گفته ی منابع هم چنان عرضه ی سنگ آهن محدود است و علت کاهش قیمت ها مشخص نیست. برخی کاهش نرخ در بورس دالیان و بورس سنگاپور را نتیجه ی تغییر موضع فعالان بازار می دانند و عده ی محدودی هم آن را پدیده ای موقتی فرض می کنند که به علت کاهش محدودیت های زیست محیطی در استان تانگشان به وجود آمده است.

See also  بازار جهانی سنگ آهن 12 سپتامبر 2019

نقل قول روز:

به عقیده ی تاجری چینی، عرضه ی سنگ آهن هم چنان محدود است و کاهش قیمت آن به علت برخی عوامل تأثیرگذار بر بازار ایجاد شده است. به طور مثال شایعات در مورد بررسی موشکافانه ی علت افزایش قیمت سنگ آهن در یک سال اخیر توسط کارخانه های فولادسازی به کاهش قیمت ها دامن زده است. طبق شنیده ها فولادسازان چینی به دنبال تشکیل گروهی تخصصی جهت مطالعه ی روند بازار و کشف علت جهش قیمت ها هستند.

تهیه گزارش: مهرداد نجفی

Other Article: dates supplier, iran dates, iran dates supplier , urea supplier, fertilizer supplier , sulfur supplier, sulphur supplier

× Call Us on WhatsApp