به گزارش متال بولتن قیمت انواع سنگ آهن حمل شده از طریق دریا در روز جمعه 3 مه ثابت باقی ماند زیرا بازار چین به علت تعطیلات عمومی روز کارگر عمدتاً بسته بود. قیمت های اعلامی متال بولتن در روز جمعه به شرح زیر است:

  • شاخص سنگ آهن عیار 62%: 94.17 دلار در تن، سی اف آر، تحویل چینگدائو (Qingdao). بدون تغییر.
  • شاخص سنگ آهن عیار 62% پیلبارا (Pilbara): 93.20 دلار در تن، سی اف آر، تحویل چینگدائو (Qingdao). بدون تغییر.
  • شاخص سنگ آهن عیار 62% آلومینا پایین: 97.27 دلار در تن، سی اف آر، تحویل چینگدائو (Qingdao). بدون تغییر.
  • شاخص سنگ آهن عیار 58% پرمیوم: 86.66 دلار در تن، سی اف آر، تحویل چینگدائو (Qingdao). بدون تغییر.
  • شاخص سنگ آهن عیار 65%: 109.80 دلار در تن، سی اف آر، تحویل چینگدائو (Qingdao). بدون تغییر.
  • شاخص سنگ آهن عیار 62% درصد بندر چین: 683 یوآن در تن (Wet)، معادل 92.97 دلار در تن (Dry). بدون تغییر.

سردمداران بازار:

از روز چهارشنبه 1 مه به علت تعطیلات عمومی روز کارگر بازارهای چین بسته شدند و در 6 مه بازخواهند شد. در روز جمعه 3 مه شاخص سنگ آهن عیار 62% و سنگ آهن عیار 65% هر دو به نسبت روز قبل ثابت و بدون تغییر باقی ماندند. عدم تغییر قیمت ها نشان دهنده ی فقدان فعالیت در بازار به علت تعطیلات رسمی است.

تهیه گزارش: نعیمه فردوسی

Other Article: dates supplier, iran dates, iran dates supplier , urea supplier, fertilizer supplier , sulfur supplier, sulphur supplier , cement supplier, iran cement supplier

See also  بازار جهانی گوگرد در هفته ی منتهی به 8 آگوست 2019
× Call Us on WhatsApp