خلاصه جامع:

به گزارش نشریه متال بولتن قیمت فیزیکی سنگ آهن در روز جمعه 27 سپتامبر در بازه ی محدودی نوسان داشت و پرمیوم گوگرد کلوخه نیز افزایش یافت. شاخص سنگ آهن 62 درصد 0.06 دلار کاهش یافت در حالی که شاخص سنگ آهن 65 درصد 0.40 دلار در تن بالا رفت. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز جمعه به شرح زیر است:

محصول قیمت تغییر/ تن
شاخص سنگ آهن 62% 90.85 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو -0.06 دلار
شاخص سنگ آهن 62% پیلبارا 91.24 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو -0.06 دلار
شاخص سنگ آهن 62% آلومینا پایین 90.46 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو +1.01 دلار
شاخص سنگ آهن 58% پرمیوم عیار بالا 81.12 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو +1.07 دلار
شاخص سنگ آهن 65% مبدأ برزیل 98.10 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو +0.40 دلار
شاخص سنگ آهن 62% 731 یوآن در تن. اف اُ تی. چینگدائو (94.26 دلار در تن) -2 یوآن

سردمداران بازار:

بازار آتی سنگ آهن چین روز جمعه بالا رفت در حالی که بازار آتی فولاد سیر نزولی داشت. خرید سنگ آهن در روز جمعه بد نبود و فولادسازان چینی فرصت های آخر برای انبار سنگ آهن قبل از تعطیلات روز ملی چین که سه شنبه آینده شروع می شود را غنیمت می شمارند.

به علت محدودیت های اعمالی بر کلوخه سازی و گندله سازی در برخی از شهرهای شمالی چین و از سوی دیگر تقاضای بیشتر کلوخه و گندله، قیمت سنگ آهن تحت فشار بود. محموله ی دریایی سنگ آهن کلوخه پیلبارا با پرمیوم بیشتری معامله شد. شاخص های سنگ آهن فست مارکت در طول روز ثابت بود در حالی که شاخص پرمیوم کلوخه افزایش یافت.

See also  بازار جهانی گوگرد در هفته ی منتهی به 27 ژوئن 2019

معامله ها و پیشنهادهای بازار:

  • 170 هزار تن سنگ آهن 61% پیلبارا محصول ریوتینتو بعد از ساعت 6:15 روز پنجشنبه به وقت محلی با قیمت 88.10 دلار در بر پایه ی سی اف آر چین به فروش رفت.
  • 70 هزار تن سنگ آهن پیلبارا کلوخه 62.5% با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% نوامبر، تنظیم عیار آهن و پرمیوم 0.1955 دلار در تن معامله شد.
  • 170 هزار تن سنگ آهن 61% پیلبارا با قیمت 89 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر چین پیشنهاد شد. نرخ پیشنهادی خریدار 88.20 دلار در تن بود.
  • محموله ی 170 هزار تنی سنگ آهن برزیلی 62% با قیمت 91 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر و یا میانگین شاخص سنگ آهن 62% آلومینا پایین نوامبر بر پایه ی سی اف آر چینگدائو و پرمیوم 3.50 دلار در تن پیشنهاد شد.

تهیه گزارش: جواد نجفی

Other Article: dates supplier, iran dates, iran dates supplier , urea supplier, fertilizer supplier , sulfur supplier, sulphur supplier

× Call Us on WhatsApp