خلاصه جامع:

به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز چهارشنبه 2 اکتبر به علت تعطیلات به مناسبت هفتادمین سالگرد حاکمیت حزب کمونیست در چین (به مدت یک هفته از سه شنبه 1 اکتبر الی دوشنبه 7 اکتبر) ثابت باقی ماند. شاخص سنگ آهن 62% و 65% هر دو ثابت گزارش شده اند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز چهارشنبه به شرح زیر است:

محصولقیمتتغییر/ تن
شاخص سنگ آهن 62%93.38 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائوثابت
شاخص سنگ آهن 62% پیلبارا92.91 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائوثابت
شاخص سنگ آهن 62% آلومینا پایین91.72 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائوثابت
شاخص سنگ آهن 58% پرمیوم عیار بالا82.28 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائوثابت
شاخص سنگ آهن 65% مبدأ برزیل100.40 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائوثابت
شاخص سنگ آهن 62%739 یوآن در تن. اف اُ تی. چینگدائو (95.05 دلار در تن)ثابت

سردمداران بازار:

بازارهای چین به علت تعطیلات به مناسبت هفتادمین سالگرد حاکمیت حزب کمونیست در این کشور که یک هفته از سه شنبه 1 اکتبر الی دوشنبه 7 اکتبر به طول خواهد انجامید، بسته هستند. معاملات از سه شنبه 8 اکتبر انجام خواهند شد. عدم فعالیت در بازار موجب ثابت ماندن قیمت ها شده است.


معامله ها و پیشنهاد های بازار:

  • 170 هزار تن سنگ آهن برزیلی 62% محصول وله با قیمت 93.40 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر چین پیشنهاد شد؛ اما خریدار نرخ 89.50 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر و یا میانگین شاخص سنگ آهن 62% آلومینا پایین نوامبر بر پایه ی سی اف آر چینگدائو در فست مارکت و شاخص دیگر سنگ آهن 62% با پرمیوم 2.30 دلار در تن را پیشنهاد کرد.

تهیه گزارش: انسیه اربابی

× Call Us on WhatsApp