خلاصه جامع:

به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز چهارشنبه 2 اکتبر به علت تعطیلات به مناسبت هفتادمین سالگرد حاکمیت حزب کمونیست در چین (به مدت یک هفته از سه شنبه 1 اکتبر الی دوشنبه 7 اکتبر) ثابت باقی ماند. شاخص سنگ آهن 62% و 65% هر دو ثابت گزارش شده اند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز چهارشنبه به شرح زیر است:

محصول قیمت تغییر/ تن
شاخص سنگ آهن 62% 93.38 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو ثابت
شاخص سنگ آهن 62% پیلبارا 92.91 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو ثابت
شاخص سنگ آهن 62% آلومینا پایین 91.72 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو ثابت
شاخص سنگ آهن 58% پرمیوم عیار بالا 82.28 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو ثابت
شاخص سنگ آهن 65% مبدأ برزیل 100.40 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو ثابت
شاخص سنگ آهن 62% 739 یوآن در تن. اف اُ تی. چینگدائو (95.05 دلار در تن) ثابت

سردمداران بازار:

بازارهای چین به علت تعطیلات به مناسبت هفتادمین سالگرد حاکمیت حزب کمونیست در این کشور که یک هفته از سه شنبه 1 اکتبر الی دوشنبه 7 اکتبر به طول خواهد انجامید، بسته هستند. معاملات از سه شنبه 8 اکتبر انجام خواهند شد. عدم فعالیت در بازار موجب ثابت ماندن قیمت ها شده است.


معامله ها و پیشنهاد های بازار:

  • 170 هزار تن سنگ آهن برزیلی 62% محصول وله با قیمت 93.40 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر چین پیشنهاد شد؛ اما خریدار نرخ 89.50 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر و یا میانگین شاخص سنگ آهن 62% آلومینا پایین نوامبر بر پایه ی سی اف آر چینگدائو در فست مارکت و شاخص دیگر سنگ آهن 62% با پرمیوم 2.30 دلار در تن را پیشنهاد کرد.
See also  بازار جهانی گوگرد در هفته ی منتهی به 14 مارس 2019

تهیه گزارش: انسیه اربابی

Other Article: dates supplier, iran dates, iran dates supplier , urea supplier, fertilizer supplier , sulfur supplier, sulphur supplier

× Call Us on WhatsApp