خلاصه جامع:

به گزارش نشریه متال بولتن قیمت فیزیکی سنگ آهن در روز  پنجشنبه 26 سپتامبر 2019 به علت افزایش بازار آتی، سیر صعودی در پیش گرفت. شاخص سنگ آهن 62 درصد 0.57 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 0.70 دلار در تن بالا رفتند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز پنجشنبه به شرح زیر است:

محصول قیمت تغییر/ تن
شاخص سنگ آهن 62% 90.91 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو +0.57 دلار
شاخص سنگ آهن 62% پیلبارا 91.30 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو +0.57 دلار
شاخص سنگ آهن 62% آلومینا پایین 89.45 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو +1.79 دلار
شاخص سنگ آهن 58% پرمیوم عیار بالا 80.05 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو +1.03 دلار
شاخص سنگ آهن 65% مبدأ برزیل 97.70 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو +0.70 دلار
شاخص سنگ آهن 62% 733 یوآن در تن. اف اُ تی. چینگدائو (94.58 دلار در تن) -2 یوآن

 سردمداران بازار:

بازار آتی سنگ آهن چین از چهارشنبه شب روند صعودی داشت و شاخص ژانویه به نسبت روز قبل 2.2% افزایش یافت. شاخص سنگ آهن 62% اکتبر در بورس سنگاپور تا ساعت 6:15 به وقت محلی سنگاپور 1.70 دلار در تن به نسبت روز قبل افزایش یافت. خرید و فروش نقدی سنگ آهن هم به علت کنفرانس مهم صنعتی در شرق چین تقریبا راکد بود. در پلتفورم های تجاری هم قیمت های ثابتی برای سنگ آهن پیلبارا پیشنهاد میشد اما تا ساعت 6:15 بعدازظهر هیچ معامله ای منعقد نشد.

See also  بازار جهانی سنگ آهن 22 مارس 2019

معامله ها و پیشنهادهای روز:

  • 170 هزار تن سنگ آهن برزیلی 62% محصول وله با قیمت 91.10 دلار درتن بر پایه ی سی اف آر چین پیشنهاد شد. خریدار نرخ 86.40 دلار در تن را پیشنهاد داد.
  • محموله ی 170 هزار تنی سنگ آهن پیلبارا 61% با قیمت 88.20 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر چین پیشنهاد شد. قیمت پیشنهادی خریدار 87.65 دلار در تن است.
  • خریداری نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% نوامبر، تنظیم عیار آهن و پرمیوم کلوخه 0.1560 دلار در تن را برای محموله ی 70 هزار تنی سنگ آهن کلوخه پیلبارا 62.5% پیشنهاد داد.

تهیه گزارش: مهرداد نجفی

Other Article: dates supplier, iran dates, iran dates supplier , urea supplier, fertilizer supplier , sulfur supplier, sulphur supplier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Call Us on WhatsApp