خلاصه جامع:

به گزارش نشریه متال بولتن قیمت فیزیکی سنگ آهن در روز جمعه 20 سپتامبر به علت سقوط بیشتر بازار آتی فولاد به روند نزولی خود ادامه داد. شاخص سنگ آهن 62 درصد 0.67 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 0.90 دلار در تن پایین آمدند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز جمعه به شرح زیر است:

محصولقیمتتغییر/ تن
شاخص سنگ آهن 62%92.56 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو-0.67 دلار
شاخص سنگ آهن 62% پیلبارا92.95 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو-0.67 دلار
شاخص سنگ آهن 62% آلومینا پایین90.78 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو-0.69 دلار
شاخص سنگ آهن 58% پرمیوم عیار بالا80.36 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو-1.17 دلار
شاخص سنگ آهن 65% مبدأ برزیل99 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو-0.90 دلار
شاخص سنگ آهن 62%760 یوآن در تن. اف اُ تی. چینگدائو (98.69 دلار در تن)-3 یوآن

سردمداران بازار:

بازار آتی فولاد چین پنجشنبه شب و جمعه به روند نزولی خود ادامه داد. در حالی که قیمت نقدی میلگرد و کویل نورد گرم در بازار چین 20 الی 60 یوآن در تن ریزش کرد. معاملات نقدی سنگ آهن در بنادر چین هم کند شد و قیمت ها کاهش یافت.

بدبینی بر بازار دریایی سنگ آهن حاکم شده بود و تمایل اندکی به خرید در بازار ثانویه دیده می شد. با این حال برخی از معدن داران تلاش می کردند تا چند محموله دریایی خود را بفروشند.

نگرانی در مورد قیمت فولاد چین در ماه های آتی هنوز پا برجاست زیرا محدودیت های تولیدی کمتر اعمال  شده بر فولادسازی احتمالا بر قیمت سنگ آهن اثر خواهد گذاشت.


نقل قول روز:

به گفته ی کارخانه داری در شرق چین با وجود عقب نشینی قیمت سنگ آهن در هفته ی گذشته، احتمالا در ماه های آتی قیمت سنگ آهن افزایش خواهد داشت زیرا به علت تعمیرات در برخی از معادن ارسال محموله و عرضه کمتر خواهد شد و از سوی دیگر نیز تقاضای سنگ آهن از جانب فولادسازان به علت کاهش محدودیت های تولیدی ثابت خواهد ماند. هر دو عامل از قیمت سنگ آهن پشتیبانی خواهند کرد.


معامله ها و پیشنهادهای روز:

  • 170 هزار تن سنگ آهن 62% برزیلی با قیمت نقدی 90.80 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر چین در بازار نقدی به فروش رفت.
  • 90 هزار تن سنگ آهن 62.4% نیومن محصول شرکت بی.اچ.پی با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% اکتبر و پرمیوم 2.50 دلار در تن به فروش رفت.
  • 190 هزار تن سنگ آهن 65% کاراجاس محصول شرکت برزیلی وله با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن برزیلی 65% فست مارکت در ماه های نوامبر، دسامبر و ژانویه بر پایه ی سی اف آر چینگدائو و با پرمیوم 0.80 دلار در تن معامله شد.
  • محموله ی 170 هزار تنی سنگ آهن پیلبارا 62% با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% نوامبر و پرمیوم 3.95 دلار در تن فروخته شد.

تهیه گزارش: انسیه اربابی

Other Article: dates supplier, iran dates, iran dates supplier , urea supplier, fertilizer supplier , sulfur supplier, sulphur supplier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Call Us on WhatsApp