خلاصه جامع:

به گزارش نشریه متال بولتن، قیمت فیزیکی سنگ آهن در روز سه شنبه 17 سپتامبر با نزول بازار آتی، پایین آمد. شاخص سنگ آهن 62 درصد 1.28 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 1.40 دلار در تن کاهش یافتند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز سه شنبه به شرح زیر است:

محصول قیمت تغییر/ تن
شاخص سنگ آهن 62% 97.17 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو -1.28 دلار
شاخص سنگ آهن 62% پیلبارا 97.56 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو -1.28 دلار
شاخص سنگ آهن 62% آلومینا پایین 96.13 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو -0.81 دلار
شاخص سنگ آهن 58% پرمیوم عیار بالا 84.56 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو -1.92 دلار
شاخص سنگ آهن 65% مبدأ برزیل 103.90 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو -1.40 دلار
شاخص سنگ آهن 62% 774 یوآن در تن. اف اُ تی. چینگدائو (100.95 دلار در تن) -11 یوآن

سردمداران بازار:

بازار آتی سنگ آهن و فولاد چین به طور گسترده در طول روز پایین آمدند و قبل از 3 بعدازظهر اندکی صعود کردند. شاخص سنگ آهن نیز به نسبت روز دوشنبه 1.8% پایین آمد.

معامله نقدی سنگ آهن در بنادر چین در مقایسه با روز قبل رونق کمتری داشت و قیمت ها عقب نشینی کردند؛ اما تعداد معاملات دریایی بیشتر بود و حداقل پنج معامله در پلتفورم یا طی مناقصات انجام شد. محموله ی پیلبارا به مقصد بنادر یانگ تسه در چین با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% و پرمیوم 5.30 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر یانگ تسه در بازار ثانویه معامله شد که با پرمیوم 3 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر چینگدائو برابر است.

See also  بازار جهانی سنگ آهن 27 سپتامبر 2019

گروه فلزات فورتسکیو نرخ تنظیم عیار محصولات عیار پایین خود را بیشتر کرد. بر پایه ی سنگ آهن 62%، برای سنگ آهن 56.5% سوپر اسپیشال، 58.2% فورتسکیو و 57.3% کینگز به ترتیب 12%، 7% و 7% برای قراردادهای اکتبر تعیین شده که برای محموله های سپتامبر به ترتیب معادل 11%، 6% و 2% بوده است. نرخ تنظیم عیار برای سنگ آهن پیلبارا غرب 60.1% ثابت و معادل 2% اعلام شده است.


نقل قول روز:

به گفته ی تاجری در شرق چین، با وجود اینکه معدن داران برنامه ریزی کرده بودند تا تعداد مشخصی محموله را در روزهای سه شنبه و دوشنبه بفروشند، فروش در بازار ثانویه آن چنان راحت نبود.


معامله ها و پیشنهادهای بازار:

  • 80 هزار تن سنگ آهن 57.1% یندی محصول شرکت بی.اچ.پی با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% اکتبر، تنظیم عیار آهن و تخفیف 3.30 دلاری در تن معامله شد.
  • محموله ی 80 هزار تنی سنگ آهن 57.1% یندی محصول بی.اچ.پی با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% اکتبر، تنظیم عیار آهن و تخفیف 3.30 دلاری در تن به فروش رفت.
  • سنگ آهن 62% نیومن با تناژ 80 هزار تن محصول بی.اچ.پی با نرخ 96.20 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر چین فروخته شد.
  • محموله ی 100 هزار تنی سنگ آهن 65% کاراجاس محصول شرکت وله با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن برزیلی 65% نوامبر بر پایه ی سی اف آر چینگدائو و پرمیوم 1.10 دلار در تن معامله شد.
  • 77 هزار تن سنگ آهن کاراجاس 64.4% محصول وله با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن برزیلی 65% اکتبر بر پایه ی سی اف آر چینگدائو، تنظیم عیار آهن و تخفیف 2.70 دلاری در تن طی مناقصه به فروش رفت.
  • 170 هزار تن سنگ آهن 62% پیلبارا محصول ریوتینتو با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% اکتبر و پرمیوم 4 دلاری در تن پیشنهاد شد.
See also  بازار جهانی گوگرد در هفته ی منتهی به 8 آگوست 2019

تهیه گزارش: جواد نجفی

Other Article: dates supplier, iran dates, iran dates supplier , urea supplier, fertilizer supplier , sulfur supplier, sulphur supplier

× Call Us on WhatsApp