خلاصه جامع:

به گزارش نشریه متال بولتن قیمت سنگ آهن دریایی در روز چهارشنبه 11 سپتامبر به روند صعودی خود ادامه داد و به بالای 95 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر چین رسید. شاخص سنگ آهن 62 درصد 1.44 دلار و شاخص سنگ آهن 65 درصد هم 1.90 دلار در تن افزایش یافتند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز چهارشنبه به شرح زیر است:

محصولقیمتتغییر/ تن
شاخص سنگ آهن 62%94.66 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو+1.44 دلار
شاخص سنگ آهن 62% پیلبارا95.05 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو+1.44 دلار
شاخص سنگ آهن 62% آلومینا پایین92.95 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو+1.92 دلار
شاخص سنگ آهن 58% پرمیوم عیار بالا82.50 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو+2.32 دلار
شاخص سنگ آهن 65% مبدأ برزیل101.41 دلار در تن. سی اف آر. چینگدائو+1.90 دلار
شاخص سنگ آهن 62%754 یوآن در تن. اف اُ تی. چینگدائو (97.65 دلار در تن)ثابت

سردمداران بازار:

بازار آتی سنگ آهن چین در طول روز صعود کرد و شاخص سنگ آهن ژانویه به نسبت روز قبل 1.5% بالا رفت. مشتقات آهن در بورس سنگاپور هم افزایش یافتند و قرارداد اکتبر از 88.81 دلار به 91 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر رسید. خرید و فروش سنگ آهن حمل شده از راه دریا رونق گرفت و حداقل هفت معامله طی مناقصه یا پلتفورم تا ساعت 6:15 بعدازظهر منعقد شد. پرمیوم سنگ آهن کلوخه هم از این سیر صعودی پیروی کرد.


نقل قول روز:

بازار نقدی سنگ آهن تا پایان وقت رونق داشت و فعال بود که علت آن خرید و انبار سنگ آهن توسط فولادسازان چینی تا قبل از شروع تعطیلات روز ملی چین است.


معامله ها و پیشنهادهای بازار:

  • 90 هزار تن سنگ آهن 57.1% یندی محصول شرکت بی.اچ.پی با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% اکتبر، تنظیم عیار آهن و تخفیف 3.50 دلاری در تن معامله شد.
  • محموله ی 170 هزار تنی سنگ آهن 62% پیلبارا محصول شرکت ریوتینتو با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% اکتبر و پرمیوم 3.85 دلار در تن فروخته شد.
  • سنگ آهن 62% پیلبارا محصول ریوتینتو با تناژ 170 هزار تن و قیمت میانگین شاخص سنگ آهن 62% اکتبر و پرمیوم 3.85 دلار در تن به فروش رفت.
  • 90 هزار تن سنگ آهن 57.1% یندی محصول بی.اچ.پی با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% اکتبر، تنظیم عیار آهن و تخفیف 3.40 دلار در تن به فروش رفت.
  • محموله ی 110 هزار تنی سنگ آهن 59.5% جیمبل بار با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% اکتبر، تنظیم عیار آهن و تخفیف 4.30 دلاری در تن فروخته شد.
  • سنگ آهن کلوخه 62.8% نیومن محصول بی.اچ.پی با نرخ میانگین شاخص سنگ آهن 62% اکتبر، تنظیم عیار آهن و پرمیوم کلوخه 0.1359 دلاری در تن بر پایه ی فوب به فروش رفت.

تهیه گزارش: انسیه اربابی

Other Article: dates supplier, iran dates, iran dates supplier , urea supplier, fertilizer supplier , sulfur supplier, sulphur supplier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Call Us on WhatsApp