خلاصه جامع:

به گزارش متال بولتن قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا در روز سه شنبه 9 جولای به روند صعودی خود ادامه داد اما موجودی محدود بنادر موجب افزایش نگرانی ها شده است. شاخص سنگ آهن عیار 62 درصد 3.19 دلار و شاخص سنگ آهن عیار 65 درصد هم 0.70 دلار در تن بالا رفتند. شاخص های اعلامی متال بولتن در روز سه شنبه به شرح زیر است:

 • شاخص سنگ آهن عیار 62% بر پایه ی سی اف آر و تحویل چینگدائو: 121.57 دلار در تن. 3.19 دلار افزایش در تن.
 • شاخص سنگ آهن عیار 62% پیلبارا (Pilbara) بر پایه ی سی اف آر و تحویل چینگدائو: 121.49 دلار در تن.3.19 دلار افزایش در تن.
 • شاخص سنگ آهن عیار 62% آلومینا پایین بر پایه ی سی اف آر و تحویل چینگدائو: 123.50 دلار در تن.4.41 دلار افزایش در تن.
 • شاخص سنگ آهن عیار 58% پرمیوم عیار بالا بر پایه ی سی اف آر و تحویل چینگدائو: 111.85 دلار در تن. 3.39 دلار افزایش در تن.
 • شاخص سنگ آهن عیار 65% تولید برزیل بر پایه ی سی اف آر و تحویل چینگدائو: 128.60 دلار در تن. 0.70 دلار افزایش در تن.
 • شاخص سنگ آهن عیار 62% درصد بر پایه ی اف اُ تی و تحویل چینگدائو: 903 یوآن در تن (Wet)، معادل 121.47 دلار در تن .21 یوآن افزایش در تن.

سردمداران بازار:

محدودیت عرضه ی سنگ آهن موجب رشد قیمت آن شده و بعضی از فعالان بازار معتقدند که این روند در کوتاه مدت ادامه خواهد داشت. برخی دیگر نیز کمبود موجودی سنگ آهن در بنادر چین را علت افزایش قیمت ها می دانند. موجودی سنگ آهن بعد از نه هفته ی متوالی کاهش باز هم سیر نزولی دارد و با 0.62% کاهش به 115 میلیون تن رسیده است. در واقع 718800 تن کاهش داشته است.

See also  بازار جهانی سنگ آهن 8 مه 2019

تقاضای خرید سنگ آهن توسط کارخانه های فولادسازی چین هم چنان مطلوب است و همین امر از افزایش قیمت ها حمایت می کند. نگرانی از کمبود سنگ آهن موجب افزایش نرخ پیشنهادی خریداران برای محصول پیلبارا در پلتفورم های تجاری شد تا جایی که خریداران نرخ 120.70 الی 122 دلار را برای سنگ آهن پیلبارا بر پایه ی سی اف آر و تحویل چین پیشنهاد می دادند اما باز هم معامله ای منعقد نشد. آخرین نرخ معاملات منعقد شده برای سنگ آهن پیلبارا در روز گذشته 119 و 115.70 دلار در تن بود. سه شنبه دومین روز متوالی بود که قیمت سنگ آهن بالا رفت. پیش از این در روز جمعه شاهد کاهش قیمت سنگ آهن به علت شایعه ی تشکیل گروهی توسط فولادسازان و معدن داران چینی برای مطالعه ی روند بازار و علت جهش قیمت سنگ آهن بودیم.


نقل قول روز:

به گفته ی کارخانه داری چینی، فولادسازان هم چنان به خرید سنگ آهن به عنوان ماده ی خام اولیه خود ادامه می دهند اما بسیاری از آن ها به علت مارجین پایین در خرید خود احتیاط می کنند.


معامله ها و پیشنهادهای بازار:

 • محموله ی برزیلی عیار 62% شرکت وله (Vale) با تناژ 170 هزار تن و با قیمت 123.50 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر و تحویل چین معامله شد.
 • محموله ی عیار 65% کاراجاس (Carajas) با تناژ 190 هزار تن با میانگین شاخص سنگ آهن عیار 65% فست مارکت در ماه آگوست، بر پایه ی سی اف آر چین به علاوه ی پرمیوم 1.80 دلار در تن معامله شد.
 • محموله ی Mining Area C با عیار 62% از شرکت بی اچ پی (BHP) با تناژ 80 هزار تن با نرخ 120.70 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر و تحویل چین پیشنهاد شد. نرخ پیشنهادی خریدار 120 دلار در تن بود.
 • محموله ی SP10 با عیار 62% با تناژ 170 هزار تن با میانگین شاخص سنگ آهن عیار 62% و با تخفیف 2.5% پیشنهاد شد.
 • محموله ی پیلبارا با تناژ 170 هزار تن با نرخ 122 دلار در تن بر پایه سی اف آر توسط فروشنده پیشنهاد شد اما خریدار قیمت 120.25 دلار در تن را مدنظر داشت.
 • محموله ی 200 هزار تنی کاراجاس با عیار 65% با میانگین شاخص سنگ آهن برزیلی 65% در فست مارکت و پرمیوم 2.50 دلار در تن پیشنهاد شد.
 • محموله ی 170 هزار تنی سنگ آهن عیار 62% برزیل با میانگین شاخص سنگ آهن آلومینا پایین 62% در فست مارکت در ماه جولای بر پایه ی سی اف آر و تحویل چینگدائو به علاوه ی پرمیوم 6 دلار در تن پیشنهاد شد.
 • محموله ای 170 هزار تنی سنگ آهن پیلبارا (62%) با میانگین شاخص سنگ آهن عیار 62% در ماه آگوست و با پرمیوم 4.25 دلار در تن توسط خریداری پیشنهاد شد.
 • خریداری نرخ 120.70 دلار در تن را برای محموله ی 170 هزار تنی سنگ آهن پیلبارا (61%) بر پایه ی سی اف آر و تحویل چین پیشنهاد داد.
 • خریداری نرخ 122 دلار در تن بر پایه ی سی اف آر را برای محموله ی 170 هزار تنی سنگ آهن پیلبارا (62%) پیشنهاد داد.
 • 165 هزار تن سنگ آهن 61.52% طی مناقصه به فروش گذاشته شده است.
See also  بازار جهانی سنگ آهن 17 آوریل 2019

تهیه گزارش: پریا احمدپور

Other Article: dates supplier, iran dates, iran dates supplier , urea supplier, fertilizer supplier , sulfur supplier, sulphur supplier

× Call Us on WhatsApp