به گزارش متال بولتن در روز دوشنبه 4 مارس به دنبال سقوط بازارهای آتی، معامله ی فیزیکی سنگ آهن هم تضعیف شد. شاخص سنگ آهن عیار 62 درصد 0.23 دلار در تن و سنگ آهن 65 درصد هم 0.10 دلار در تن کاهش داشت. قیمت های اعلامی متال بولتن در روز دوشنبه 4 مارس به شرح زیر است:

  • شاخص سنگ آهن عیار 62 درصد: 87.69 دلار در تن، سی اف آر، تحویل چینگدائو (Qingdao). کاهش 0.23 دلاری در تن
  • شاخص سنگ آهن عیار 62 درصد معدن پیلبارا (Pilbara): 87.09 دلار در تن، سی اف آر، تحویل چینگدائو (Qingdao). کاهش 0.23 دلاری در تن
  • شاخص سنگ آهن عیار 62 درصد آلومینا پایین: 89.88 دلار در تن، سی اف آر، تحویل چینگدائو (Qingdao). کاهش 0.22 دلاری در تن
  • شاخص سنگ آهن عیار 58 درصد پرمیوم: 76.11 دلار در تن، سی اف آر، تحویل چینگدائو (Qingdao). کاهش 1.74 دلاری در تن
  • شاخص سنگ آهن عیار 65 درصد: 98.20 دلار در تن، سی اف آر، تحویل چینگدائو (Qingdao). افزایش 0.10 دلاری در تن
  • شاخص سنگ آهن عیار 62 درصد بندر چین: 645 یوآن در تن (Wet)، معادل 85.61 دلار در تن (Dry). افزایش 7 یوآنی در تن

سردمداران بازار:

صبح دوشنبه شاخص قراردادهای آتی میلگرد و سنگ آهن بعد از صعود در روز جمعه، بسیار پایین آمد؛ اما معاملات نقدی سنگ آهن در اوایل روز دوشنبه به نسبت جمعه صعودی بود که طبیعتاً نرخ معاملات نقدی در بعدازظهر دوشنبه با بازار آتی هماهنگ شد و کاهش یافت. به دنبال این موضوع فعالیت های تجاری در طول روز نسبتاً محدود بود. بازار دریایی هم از این قضیه مستثنی نبود و معاملات مخصوصا در حوزه ی محصولات عیار بالا محدود بود.

See also  بازار جهانی گوگرد در هفته ی منتهی به 29 آگوست 2019

محموله ی مشترک از منطقه ی معدنی سی (Mining Area C) در معادن پیلبارا و کلوخه ی نیومن (Newman) بر اساس میانگین شاخص سنگ آهن عیار 62 درصد مارس و پرمیوم کلوخه معامله شد. تخفیف چهار دلاری در تن هم بر روی میانگین شاخص سنگ آهن 62 درصد در نظر گرفته شد. نرخ پرمیوم کلوخه 1.70 دلار در تن است. محموله ای از معدن جیمبل بار (Jimblebar) هم بر اساس شاخص قیمت مارس و با تخفیف 5.50 دلاری در تن رزرو شد.

نقل قول روز:

به گفته ی کارخانه داری در شمال چین، کارخانه ها از مصرف محصولات عیار بالا خودداری می کنند در نتیجه موجودی محصولاتی نظیر سنگ آهن کاراجاس (Carajas) در بندرها بالا باقی مانده است و همین امر موجب سرکوب قیمت ها می شود.

تهیه گزارش: پریا احمدپور

× Call Us on WhatsApp